Sản xuất và kinh doanh dược liệu

LMD PHARMA luôn chú trọng đến việc gìn giữ- kế thừa- phát huy các bài thuốc Y học cổ truyền từ lâu đời. Để áp dụng vào sản xuất, chúng tôi phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn GMP-WHO: Thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế thế giới.

Các yêu cầu trong thực hành tốt sản xuất thuốc từ dược liệu

Nhà xưởng và trang thiết bị:

 • Vị trí nhà máy, thiết kế, loại nguyên liệu để xây dựng, phải theo quy định.
 • Phương tiện chế biến phải phù hợp với trình tự dây chuyền công nghệ.
 • Các khu vực chế biến phải phân chia riêng lẻ, không chồng chéo lẫn nhau.

Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng:

 • Phải luôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh về nhà xưởng, các thiết bị, dụng cụ chế biến.
 • Phải đảm bảo vệ sinh và đúng tiêu chuẩn về hệ thống cấp nước và thoát nước, hệ thống xử lý chất thải.

Kiểm soát quá trình chế biến:

 • Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
 • Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

Kiểm soát con người:

 • Nhân viên phải có kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành.
 • Các tiêu chuẩn về sức khỏe, về đào tạo và giáo dục của người lao động luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Kiểm soát khâu bảo quản, phân phối sản phẩm:

 • Tất cả các sản phẩm đều được bảo đảm không bị lây nhiễm bởi các tác nhân lý, hóa, sinh,..
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Bài viết liên quan