Phát triển vùng dược liệu chuyên canh

Với tinh thần tự chủ nguồn dược liệu đầu vào, LMD PHARMA đã và đang phát triển các vùng chuyên canh dược liệu tại địa phương chuẩn GACP-WHO: Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới.

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các tiêu chí của GACP-WHO như:

Chọn dược liệu

Xác định dược liệu muốn trồng, có thể gửi mẫu lên các viện dược liệu cấp quốc gia hoặc khu vực nhờ giám định loài.

Chọn giống

 • Lựa chọn nhà cung cấp giống
 • Đánh giá lai lịch nguồn giống
 • Kiểm tra chất lượng nguồn giống

Chọn địa điểm

 • Chọn vùng đất trồng phù hợp
 • Khảo sát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng trồng trọt
 • Đánh giá tác động của việc trồng trọt đến môi trường sinh thái xung quanh.

Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây

 • Quy định cụ thể về làm đất, trồng trọt, chế độ chăm sóc (làm cỏ, tưới nước bón phân và các thuốc bảo vệ thực vật (nếu cần)… trong quá trình trồng trọt).
 • Yêu cầu về nhân sự các trang thiết bị cần thiết.

Thu hoạch, thu hái

 • Quy định thời điểm, thời gian, bộ phận và quy trình thu hái
 • Yêu cầu về nhân sự và các trang thiết bị cần thiết.

Tiêu chuẩn GACP-WHO về sơ chế dược liệu

 • Quy định sơ chế dược liệu sau khi thu hái (phương pháp sơ chế, dụng cụ sơ chế, máy móc…)
 • Yêu cầu về nhân sự tham gia sơ chế (được đào tạo, có sức khoẻ…)

Bảo quản dược liệu

 • Quy định về bảo quản dược liệu trước khi đưa vào sản xuất hoặc bán ra thị trường (điều kiện bảo quản, cách bố trí kho, ghi nhãn…)
 • Yêu cầu về nhân sự quản lý kho bảo quản (được đào tạo, nhiệm vụ, trách nhiệm…)
Bài viết liên quan