TẦM NHÌN

Chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những công ty Dược phẩm hàng đầu Việt Nam, luôn đi tiên phong trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường và gắn liền lợi ích Quốc gia.

Xây dựng hệ thống các nhà thuốc trên toàn quốc, kết hợp Đông y và Tây y góp phần vì sức khỏe cộng đồng

SỨ MỆNH

Gìn giữ và phát huy hiệu quả các phương thuốc cổ truyền bên cạnh các sản phẩm dược phẩm hiện đại

Mang đến cho cộng đồng nhiều giải pháp sức khỏe bằng thuốc dược liệu, từ đó đẩy mạnh phát triển các vùng chuyên canh sản xuất dược liệu.